سیزن لوب ATF Dexron III

روغن دنده اتوماتیک سنتزی که برای استفاده در جعبه دنده های اتوماتیک و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودرو های بنزینی و دیزلی و سایرکاربری های صنعتی طراحی و فرموله شده است. در تولید این محصول از روغن های پایه و مواد افزودنی مرغوب استفاده میگردد که خاصیت عالی جلوگیری از افت ویسکوزیته، جلوگیری از ایجاد اصطکاک و سازگاری با آب بند ها را در محصول ایجاد می کند.

Subscribe to ATF Dexron III