سیزن لوب ATF CVT

CVT سیال انتقال نیروی اتوماتیک تمام سینتتیک و مرغوب است که برای استفاده در خودروهایی که سیستم انتقال نیروی آن ها از نوع متغیر پیوسته(CVT) است فرموله و طراحی شده است. این سیال با محافظت همه جانبه از قطعات، دوام عالی و کنترل سایش باعث بهبود عملکرد گیربکس و افزایش طول عمر قطعات می گردد.

Subscribe to ATF CVT