سیزن لوب GL5 80W90

روغن دنده مرغوب با کارایی فوق العاده با استفاده از افزودنی ها و روغن های پایه مرغوب، مطابق با سطح کیفی 5-API GL تولید میگردد. این محصول برای استفاده در گیربکس های سنگین، اکسل و محور های خودروهای سنگین طراحی شده است. افزودنی های فشار پذیر بکار رفته در ساخت این روغن، قدرت تحمل در برابر بارهای سنگین و ناگهانی را افزایش می دهد.

سیزن لوب GL5 75W90

روغن دنده سنتزی با کارایی بالا که با استفاده از افزودنی ها و روغن های پایه مرغوب، مطابق با سطح کیفی 5-API GL تولید میگردد. در ساخت این محصول از افزودنی های فشارپذیر گرینش شده استفاده میگردد که دارای قدرت تحمل بار بسیار عالی بوده و از چرخ دنده ها در برابر خرابی و سایش محافظت می کند.

سیزن لوب GL5 75W80

روغن دنده مرغوب با کارایی فوق العاده و روانکاری موثر جهت استفاده در طیف وسیعی از گیربکس ها که سطح کیفی 5-API GL توصیه شدهاست طراحی و فرموله گردیده است. در ساخت این محصول از افزودنی های فشارپذیر گرینش شده استفاده میگردد که دارای قدرت تحمل بار بسیار عالی بوده و از چرخ دنده ها در برابر خرابی و سایش محافظت می کند.

Subscribe to API GL-5